SNotifEn applikasjon for å vise IP-adressen og datamaskinnavnet i varslingsområdet, med mulighet for å kjøre ekstern støtte, 
for eksempel TeamViewer.
Den siste delen av IP-adressen vises på ikonet. Klikk for å se varsel med full IP-adresse og datamaskinnavn.
Høyreklikk henter programmenyen.
Programkonfigurasjoner
RSRun - Program eller hyperkobling som appen åpnes av Fjernstøtte-knappen
IPMask - IP-adressemask {192.168.1.}
AllowQuit - Tillat Avslutt-knapp på menyen {1-Ja, 2-Nei}
IconFontSize - Ikon skriftstørrelse {11}
IconColor - Ikon forecolor {White, Red, Green etc.}
IconFont - Skrift for ikon {Microsoft Sans Serif}
SNotif
SNotif
SNotif2
SNotif2

Microsoft Exchange SAN UCC SSL

One thought on “SNotif

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.